* Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

   

 

Program zajęć z socjoterapii został stworzony dla dzieci z klas I – III, które mają trudności z odnalezieniem się w grupie, a ich nietuzinkowe zachowanie staje się niejednokrotnie przyczyną narastających konfliktów w społeczności szkolnej. Prawidłowe relacje dziecka z nauczycielem i rówieśnikami, a więc jego harmonijny rozwój komunikacji społecznej, jest niezbędnym elementem w osiąganiu sukcesów szkolnych poprzez pokonywanie stawianych przed nim trudności. Najważniejszym jednak czynnikiem zrównoważonej osobowości jest wiara w samego siebie, w swoje umiejętności, a w efekcie pozytywny obraz własnego ja i poczucie akceptacji przez innych.

CELE ZAJĘĆ:

ü  zapobieganie reakcjom destrukcyjnym wśród uczniów

ü  umiejętne oddziaływanie profilaktyczno-korekcyjne.

 

Naczelnym celem zajęć jest oswojenie w grupie, a następnie zajmowanie się ważnymi sprawami związanymi z życiem dzieci. Kolejnym celem jest skupienie się na budowaniu zaufania tak, aby wszyscy uczestnicy mogli wyrażać swoje uczucia bez lęku, skupiać uwagę na swoich a nie innych sprawach, ujawniać problemy, kłopoty i otwarcie się komunikować.

Zajęcia mają charakter zabawowy z wykorzystaniem różnorodnych technik, form i materiałów, które mają na celu wspieranie rozwoju psychoruchowego, a także pomoc dziecku w przezwyciężaniu jego trudności adaptacyjnych.

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

·         Poznajemy się nawzajem

·         Jestem życzliwy i otwarty

·         Budujemy obraz własnej osoby

·         Jak minął mój tydzień

·         Przestrzegamy norm grupowych

·         Moje uczucia – sposoby ich wyrażania

·         Współdziałam i akceptuję innych

·         Afirmacja a poczucie własnej wartości

·         Umiejętności zadaniowe w grupie

·         Arteterapia – budujemy wspólna rzeźbę

·         Potrafię rywalizować – zajęcia ruchowe

·         Improwizacje muzyczne – nasza piosenka

·         Mały teatr – nie jestem sam

·         Uczymy się relaksować