* „Mały odkrywca” - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych - Podsumowanie

Podsumowanie pracy na zajęciach kółka matematyczno-przyrodniczego.

 

Na zajęcia kółka matematyczno-przyrodniczego dzieci uczęszczały chętnie. Podzielone były na 2 grupy, każda z grup wykonywała różne zadania. Uczniowie z zainteresowaniem uczyli się z programami multimedialnymi z przyrody i z matematyki, wykonując na tablicy interaktywnej różne ćwiczenia, rozwiązując krzyżówki, zdobywając przy tym punkty. Rozwijali przez to swoją spostrzegawczość, logiczne myślenie, kształtowali szybkość reakcji i precyzję w rozwiązywaniu zadań. Większość zadań pozostawała w korelacji z przyrodą, na której przeprowadzano doświadczenia, organizowano wycieczki. Dzieci obserwowały przyrodę, kalkowały korę drzew, poznały zasadę i znaczenie oczyszczalni ścieków. Oglądały filmy o tematyce przyrodniczej, takie, jak Mikrokosmos i Makrokosmos, Tajemnice przyrody i Gwiazda Kopernika, uczyły się pracować z mapą i globusem, prowadziły obserwację hodowli roślin, poznawały rośliny i zwierzęta chronione.